2011 Norra terminali laiendus

2011 Norra terminali laiendus

Terminali laiendus. Põhiprojekt.

Tehnoloogiline osa: olemasoleva terminali torustike ja manifoldingu laiendus; mahutite rekonstrueerimine.

Ehituskonstruktsioonide osa: täiendavad torustike toed.

Kuupäev

22 Jaanuar 2011

Kategooria

Slovaag, Mahutipark, Norra

Search