2011 AVGAS lisaaine doseerimise sõlm.

2011 AVGAS lisaaine doseerimise sõlm.

Põhiprojekt. Projekti ehitusjärelvalve.

Tehnoloogiline osa: doseerimissõlme paigutus ja ühildamine olemasoleva terminaliga; tehnoloogiliste torustike trassid;

Ehituskonstruktsioonide osa: AVGAS doseerimshoone ehituskonstruktsioonid. Tuletõrjepumpla hoone konstruktsioonid. Territooriumi planeering, teed ja platsid.

Kuupäev

22 Jaanuar 2011

Kategooria

Paldiski, AVGAS, Eesti

Search